Page 166

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

Liesbeth Boersma Philippe Lambin Steeds nauwkeuriger 17 bestralen 2000 Intensity Modulated Radiotherapie (IMRT). 2003 Dose Guided Radiotherapie. 2012 Rapid Arc bestraling. 2012 Moderne brachytherapie. 164 De technologische vooruitgang bestond uit betere beeldvorming (CT-PET), waardoor de ziekte-uitbreiding nauwkeuriger in kaart gebracht kon worden, en uit een veel nauwkeuriger bestraling. Tevens werd bij longkanker en hoofdhalstumoren geaccelereerde bestraling geïntroduceerd door twee maal per dag te bestralen in plaats van eenmaal. Gebleken was namelijk dat bij deze kankersoorten de overall treatment time (OTT, de tijd tussen de eerste en laatste bestraling) van grote invloed was op de kans dat de tumor zou verdwijnen. Ook het toevoegen van chemotherapie, eerst voorafgaande aan de bestraling, en later tegelijk, zorgde voor een substantiële verbetering van de resultaten. Bij kleinere tumoren, in bijvoorbeeld long, lever of hersenen, liet de toegenomen nauwkeurigheid bij het bestralen zelfs toe de OTT te verkorten door een aanzienlijk hogere dosis per keer te geven (Stereotactische ABlatieve Radiotherapie, SABR), zodat de patiënt veel minder vaak hoeft te komen. Omdat de hoge dosis per keer een groter effect op de tumor heeft, is ook hierdoor de kans dat de tumor terugkomt sterk verminderd. Dit laatste werd in de jaren 2000 -2010 steeds relevanter, omdat bij steeds meer tumorsoorten bleek dat een verbetering in lokale controle van de tumor, ook resulteerde in een verbetering van de overleving. 0 20 40 60 80 100 120 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 maanden overleving INDAR concurrent INDAR sequentieel conventioneel Stapsgewijze verbetering van de overleving van patiënten met een nietkleincellige longkanker. 1) Eerst werd standaard conventionele bestraling voorafgegaan door chemotherapie; 2) vervolgens werd de bestralingsdosis verhoogd op individuele basis, en geaccelereerd gegeven ( INDAR); 3) tegenwoordig wordt INDAR gelijktijdig met chemotherapie gegeven, met een nog verdere verbetering van de overleving. Foto pagina 162: Detail van gemeten dosis, weergegeven in gammawaarden bij een patiënt die op de linker borst bestraald is (zie pagina 167).


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above