Page 160

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

158 In datzelfde jaar kreeg MAASTRO clinic te maken met nóg een grote verandering: de voortijdige vervanging van alle versnellers, een investering van elf miljoen euro. Deze transitie werd in één jaar gerealiseerd, een enorme prestatie, omdat alle apparaten binnen een kort tijdbestek ingeregeld moesten worden, terwijl de patiëntenzorg ongehinderd moest doorgaan. MAASTRO clinic kreeg vanwege het succesvolle wetenschappelijk onderzoek de status van centre of excellence van de nieuwe leverancier Varian en een bijbehorende wetenschappelijke samenwerkingsovereenkomst. In 2010 verschenen zestig publicaties in (inter-)nationale tijdschriften en vijf medewerkers verdedigden hun proefschrift. Acht artsen volgden de opleiding tot radiotherapeut en twee ingenieurs die tot klinisch fysici. Ook ging het EuroCat-project van start: een samenwerking tussen MAASTRO clinic, Maastricht MUMC+, Universitätsklinikum Aachen, Centre Hospitalier Universitaire de Liège, MAASTRO innovations, het Catherinaziekenhuis Eindhoven en Siemens Medical. MAASTRO clinic werd kartrekker. Aan dit project, dat drie jaar duurt en een budget heeft van 3,5 miljoen euro, doen 60.000 patiënten mee en 18 medewerkers. Eveneens in 2010 werd het Prof. dr. A.H. Keijserfonds omgedoopt tot MAASTRO Cancer Foundation. In december 2010 werd Marc Vooijs tot hoogleraar en hoofd van MAASTRO lab benoemd. Daar vindt biomedisch onderzoek plaats naar toepassingen om de genezing van kanker door middel van radiotherapie te verbeteren. Er zijn sterke aanwijzingen dat zuurstofgebrek in kankers een belangrijke rol speelt in het terugkomen van kanker na een aanvankelijke goede reactie. Vooijs en collega’s bestuderen hoe dit zuurstofgebrek in kankers ontstaat en hoe dit kan worden voorkomen of aangepakt. Ph. Lambin Toen Philippe Lambin een telefoontje kreeg van ‘het RTIL uit Heerlen’, wist hij niet eens waar Heerlen lag. Nieuwsgierig ontving hij in november 1998 de RTIL-directie, bestaande uit waarnemend medisch directeur prof. F. Cleton en mevrouw L. Klaassevan Remortel, in het universitaire ziekenhuis Gasthuisberg in Leuven. Daar was hij sinds 1992 radiotherapeut-oncoloog, parttime adjunct-kliniekhoofd in de klinische afdeling voor radiotherapieoncologie Prof. dr. Ph. Lambin, voorzitter raad van bestuur MAASTRO clinic. en parttime hoofd van het laboratorium voor radiobiologie. Cleton en Klaasse vroegen Lambin welke plannen hij met het RTIL zou hebben, als hij daar radiotherapeut-directeur zou zijn. In korte tijd lag er een ambitieus plan op tafel. Tot zijn stomme verbazing sprak de RTIL-directie twee maanden later hiervoor haar volledige steun uit. Na deze instemming stelde hij zich formeel kandidaat voor de positie radiotherapeut-directeur van het RTIL en begon de tocht langs tal van gremia wier advies of instemming benodigd was, voordat de benoeming kon plaatsvinden. Het RTIL was al langer op zoek naar een geschikte kandidaat die de beoogde academisering van het instituut in een stroomversnelling zou kunnen brengen. Dat te realiseren was geen sinecure, omdat de positie van het RTIL ten opzichte van het academisch ziekenhuis en de universiteit in Maastricht al lange tijd omstreden was. Instemming van ziekenhuis en universiteit was vereist voor de meervoudige benoeming waarvan hier sprake was. De ondernemingsraad, de cliëntenraad, de medische staf en het managementteam van het RTIL stemden in met de benoeming. Het bestuur van de Maastrichtse medische faculteit, de Nederlandse zusterfaculteiten, de benoemingsadviescommissie van de Universiteit Maastricht (UM), het college van bestuur en de universiteitsraad van de UM gingen eveneens akkoord. Ook de


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above