Page 159

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

157 Burgemeester G. Leers van Maastricht opent de nieuwbouw van MAASTRO clinic op 23 maart 2007. V.l.n.r.: burgemeester Leers en de beide leden van de raad van bestuur van MAASTRO clinic mevr. L.J.M. Klaasse-van Remortel en prof. dr. Ph. Lambin. kwam een einde aan de juridische relatie tussen beide instellingen en kwam het gebouw van het RTIL weer in handen van het Heerlense ziekenhuis. Maar daar had dit ziekenhuis natuurlijk niets aan: het was sterk verouderd, en onbruikbaar voor gewone patiëntenzorg en voor kantoorvoorzieningen. Er volgde een enorm getouwtrek over de waarde van dit pand. Uiteindelijk werd door de overheid de resterende boekwaarde toegerekend aan het concentratieproject van MAASTRO clinic op de locatie Maastricht. Het pand in Heerlen waar sinds 1969 de eerste radiotherapie in Limburg werd bedreven, werd ‘om niet’ overgedragen aan Atrium MC; en kon gesloopt worden. In 2007 werd de locatie Heerlen definitief gesloten. Met het Heerlense ziekenhuis sloot MAASTRO clinic een overeenkomst over follow-upspreekuren in Atrium MC zelf. De radiotherapeuten gingen deelnemen aan de multidisciplinaire patiëntbesprekingen in Atrium MC, zoals dat in elk ziekenhuis het geval was. Op 23 maart 2007 werd het nieuwe gebouw in Maastricht feestelijk in gebruik genomen. In mei van het jaar erna nam RvB-lid mevr. L.J.M. Klaassevan Remortel afscheid van MAASTRO clinic. Zij had mede aan de wieg gestaan van het regionale RTIL en bijgedragen aan de voorspoedige ontwikkeling ervan tot een instituut dat nu tot de wereldtop behoorde. Zij werd opgevolgd door mevr. drs. M.J.G. Jacobs. Deze kon direct aan de slag met een aanzienlijke bezuinigingsoperatie. Op 9 juli 2008 kreeg MAASTRO clinic uit handen van minister Ab Klink van Volksgezondheid als eerste instelling binnen de curatieve zorg het certificaat voor haar Veiligheid Management Systeem (VMS). In datzelfde jaar werd dr. ir. F. Verhaegen hoogleraar en hoofd onderzoek klinische fysica bij MAASTRO clinic en in 2009 waren er al vijf promoties. Ook werd een proefdierenbestraler in gebruik genomen, een van de eerste in de wereld, en ging het Skillslab voor de opleiding van radiotherapeutisch laboranten van start. In Berlijn ontving Lambin de zeer prestigieuze Gold Medal Breur Award van ESTRO. Grote verassing was het bezoek van koningin Beatrix aan MAASTRO clinic op 14 januari 2009. In 2010 konden patiënten met een prostaatcarcinoom door middel van brachytherapie ook behandeld worden in hun eigen ziekenhuis: in Maastricht, Heerlen, Sittard en Venlo. MAASTRO clinic groeide daarmee uit tot het grootste instituut voor brachytherapie van Nederland. Met het ziekenhuis in Venlo (VieCuri) sloot MAASTRO clinic in 2010 een samenwerkingsovereenkomst over de start van een dependance. Deze werd in 2012 in gebruik genomen.


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above