Page 157

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

155 Tevens kon de radiotherapie in Nederland in 2001 wat betreft capaciteit een inhaalslag maken. Voor het RTIL betekende dit een substantiële uitbreiding van de infrastructuur: er konden zeven lineaire versnellers en een achtste bunker voor brachytherapie worden gepland. Van de zorgverzekeraars vroeg en kreeg het RTIL extra budget ter overbrugging van de periode totdat de nieuwbouw in Maastricht gerealiseerd zou zijn. In het jaarverslag over 2000 worden de argumenten om te academiseren en te verhuizen naar Maastricht weer eens opgenoemd: het landelijk beleid inzake de radiotherapie, demografische ontwikkelingen, de specifieke positie van het RTIL in de regio en kwaliteitsbevordering. En niet te vergeten: het behoud van een optimale toegankelijkheid voor de radiotherapie voor de patiënten uit alle ziekenhuizen in het verzorgingsgebied: het Maaslandziekenhuis in Sittard/Geleen, het Atrium MC in Heerlen, Brunssum en Kerkrade, het azM in Maastricht, het Sint-Laurentius in Roermond en het Sint-Jansgasthuis in Weert. Later, in 2010, zou ook het VieCuri ziekenhuis in Venlo zich hierbij aansluiten en waren alle Limburgse ziekenhuizen gegarandeerd van de toegang tot hoogwaardige radiotherapie, geheel in lijn met de doelstelling van de oprichters van de Stichting RTIL. In 2003 kreeg het RTIL ook een nieuw gezicht. Het veranderde zijn naam in MAASTRO clinic om daarmee mede zijn nauwe band met de universiteit en het academisch ziekenhuis te benadrukken. zie uitgelicht Management en medische staf van MAASTRO clinic ontwierpen een geheel nieuw MAASTRO staat voor Maastricht Radiation Oncology. Die naam refereert aan twee toonaangevende internationale organisaties: de ASTRO (American Society of Radiation Oncology) en de ESTRO (European Society for Radiotherapy and Oncology). Het logo van MAASTRO c l ini c verwijst naar de DNA-structuur die doorbroken wordt door middel van straling. MAASTRO of MAASTRO clinic? “MAASTRO c l ini c” is een stichting geleid door een raad van bestuur, thans bestaande uit prof. dr. Ph. Lambin en mevrouw drs. M.J.G. Jacobs. “MAASTRO” is de naam van het samenwerkingsverband tussen het academisch ziekenhuis Maastricht, de Universiteit Maastricht en MAASTRO c l ini c , ten behoeve van onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. Dat samenwerkingsverband heeft geen rechtsvorm en ook geen bestuur. MAASTRO kent twee aparte aandachtsvelden: “MAASTRO re s earch” en “MAASTRO s chool ”. MAASTRO re s earch is weer opgedeeld in de divisies MAASTRO lab, MAASTRO phys i c s, MAASTRO trial s en MAASTRO knowl edge engine ering.


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above