Page 143

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

141 Per 1 januari 1978 nam hij al het personeel van de voormalige afdeling radiotherapie van het De Weverziekenhuis over en werd de kobaltbom vervangen door een moderne lineaire versneller. In dat jaar vroeg hij ook toestemming voor het verzorgen van een A-opleiding Radiotherapie; deze verkreeg hij al snel, zodat in 1982 met deze opleiding gestart kon worden. En het ging maar door: in 1979 benoemde hij een hoofdlaborante (mevr. J.M. Kleijnen-Maassen) en kwam de derde radiotherapeut in dienst (N.G.M. van Hasselt). In 1980 waren er spreekuren in alle deelnemende ziekenhuizen, en In het personeelsblad HospiTaal van het De Weverziekenhuis van 7 januari 1977 werd de start van radiotherapeut-directeur Keijser groot aangekondigd. (Atrium MC Heerlen) vonden de eerste gesprekken plaats over de beoogde academisering en over de oprichting van het Integraal Kankercentrum Limburg (IKL). Het aantal wapenfeiten waarmee het RTIL op de kaart werd gezet, was indrukwekkend; het instituut was niet meer weg te denken uit het landschap van de Limburgse gezondheidszorg. In 1978 werden er 1.100 patiënten behandeld, was de personele formatie 22 fte en het budget fl. 2,7 miljoen. Die getallen groeide gestaag: in het laatste jaar onder Keijser (1986) werden er ruim 1.400 patiënten behandeld en waren de personele formatie (50 fte) en het budget (fl. 6,2 miljoen) ruim verdubbeld ten opzichte van het startjaar. Met regelmaat moesten er vele overuren gedraaid worden om de groeiende patiëntenstroom met aanvaardbare wachttijden te kunnen helpen. Vanaf 1981 werkten de radiotherapeutisch laboranten vaak in ploegendiensten van acht uur ‘s morgens tot tien uur ‘s avonds. Vandaag de dag gebeurt dat nog steeds vaak en daarmee onderscheidt RTILopvolger MAASTRO clinic zich positief van andere radiotherapeutische centra in Nederland. Ook de infrastructuur onderging tijdens het directeurschap van Keijser een gedaanteverandering en uitbreiding. In 1981 werd het RTIL eigenaar van de gebouwen en de apparatuur, die tot dan eigendom van het De Weverziekenhuis waren geweest. Voor het terrein waarop de RTIL-gebouwen stonden, sloot het met het ziekenhuis een erfpacht-overeenkomst met recht van opstal. In 1982 werd Keijser - eindelijk - buitengewoon hoogleraar aan de faculteit Geneeskunde en de Algemene Faculteit van de


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above