Page 138

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

136 In 1989 werd het bevolkingsonderzoek voor borstkanker en baarmoederhalskanker een belangrijk speerpunt binnen de activiteiten van het IKL. In 1997 werden 39.497 vrouwen in de leeftijd van 50 tot 70 jaar in de regio onderzocht op borstkanker. De hoge opkomst van 81procent geeft aan dat het bevolkingsonderzoek goed georganiseerd was. Rond 1992 nam het IKL het initiatief tot meer aandacht en zorg voor psychosociale begeleiding en nazorg van patiënten met kanker. Vooral op dit laatste gebied werd het IKL voorloper en trendsetter. Veel patiënten bleken tijdens en ook lang na de behandeling ernstige langdurige bijwerkingen te ervaren, zoals moeheid, depressie en immobiliteit. Samen met het revalidatiecentrum in Hoensbroek ontwikkelde het IKL het oncologisch revalidatieprogramma ‘Herstel & Balans’. Dit programma heeft inmiddels landelijk algemeen navolging gekregen. Begin 2004 kon in het jaarverslag van IKL worden vastgesteld dat de belangrijkste doelstellingen waren gerealiseerd: optimale en goed bereikbare kankerzorg, goede voorlichting, preventie en psychosociale begeleiding waren volop tot ontwikkeling gekomen. De algemene oncologiebesprekingen in de regionale ziekenhuizen werden meestal wekelijks gehouden. Er waren negen regionale tumorwerkgroepen actief op het gebied van veel voorkomende tumoren. Daarnaast ontstond behoefte aan zeer specifieke consultatie voor zeldzame of meer gecompliceerde vormen van kanker. Hiervoor werden regionale besprekingen gestart, bijvoorbeeld voor de bespreking van patiënten met weke delen kanker of van patiënten met slokdarmkanker. Deze laatste regionale bespreking heeft uiteindelijk de aanzet gegeven tot de concentratie van de chirurgie voor slokdarmtumoren in het Atrium Medisch Centrum. De trend naar taakverdeling in de oncologie binnen de regio was daarmee ingezet. Naast tumorgebonden werkgroepen werden regionale werkgroepen op het gebied van voedingsleer, fysiotherapie, oncologische verpleegkunde en palliatieve zorg gevormd. Ook de psychosociale zorg werd verder verbeterd, in een werkgroep en in een gezamenlijk project met RTIL/MAASTRO clinic. Het IKL kon daarnaast bogen op druk bezochte nascholingsprogramma’s. Bij al deze activiteiten waren de radiotherapeuten betrokken. In 2004 waren er in totaal negen radiotherapieconsulenten benoemd. Bij de start van het IKL waren dat er drie.


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above