Page 137

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

135 Een van de belangrijke activiteiten van het IKL was het bevolkingsonderzoek van borstkanker in de regio Zuid-Limburg. Voor dit onderzoek werd in een mobiele unit met een röntgentoestel speciaal voor borstonderzoek (mammografi e) gebruikt. Dit onderzoek is voortgezet door de Stichting Kankerpreventie en - screening Limburg. (IKL) In de statuten van het IKL werden de belangrijkste doelstellingen als volgt vastgelegd: (…) het bevorderen van de bestrijding van kanker, in het bijzonder de zorg aan personen met kanker; het bevorderen van samenhang en samenwerking tussen zorgverleners; het leveren van betrouwbare informatie om steeds betere keuzes te maken bij zorgvraag en zorgaanbod; het ontwikkelen en invoeren van multidisciplinaire richtlijnen en andere kwaliteitsinstrumenten voor goede en veilige zorg. In de beginjaren hield het IKL zich vooral bezig met de organisatie van een consulentensysteem en met de ondersteuning van tumorwerkgroepen. Tijdens de oncologiebesprekingen in de ziekenhuizen werden de patiënten met kanker door de behandelend arts besproken met radiotherapeuten van het RTIL, en medisch oncologen en oncologisch chirurgen uit het academisch ziekenhuis in Maastricht. Op die manier werden academische kennis en kunde verspreid over de regio. Het IKL organiseerde en betaalde deze consulentendiensten. Daarnaast werden in de regio tumorwerkgroepen opgericht, die na multidisciplinaire discussie richtlijnen voor de diagnostiek en de behandeling van veel voorkomende tumoren vaststelden. Het IKL ondersteunde en faciliteerde deze besprekingen. In 1982 was het IKL al zover gevorderd, dat het verzocht als zesde centrum te mogen toetreden tot het Landelijk Kanker Overleg (LOK), het landelijk overleg van de eerder opgerichte integrale kankercentra, hetgeen werd gehonoreerd. In 1987 werd de taak van het IKL belangrijk uitgebreid met de regionale registratie van kanker volgens richtlijnen van het LOK. In 1995 werd in de IKL-regio bij 2024 mannen en 1652 vrouwen de diagnose kanker gesteld en geregistreerd. Het IKL heeft vanaf het begin deelgenomen aan de landelijke registratie en een belangrijke bijdrage geleverd aan de vooraanstaande positie van de Nederlandse kankerregistratie.


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above