Page 133

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

131 Dosis Volume Histogram (DVH): In dit diagram is het procentueel volume (verticaal) uitgezet tegen de ontvangen dosis (horizontaal). Voor het doelvolume dient de lijn een waarde te hebben van 100% van dosis 0 tot de voorgeschreven dosis, in dit geval 70 Gy. Vanaf de 70 Gy dient de lijn zo snel mogelijk te dalen. Dit diagram laat zien dat er in het doelvolume geen gebied is met een lagere dosis dan 70 Gy en met een hogere dosis dan 74 Gy. De twee andere lijnen zijn representaties van de dosisverdeling in meebestraalde risicoorganen. In het gunstigste geval zijn de lijnen ‘weggedrukt’ in de linker benedenhoek. Dit betekent dat het grootse deel van het volume slechts een geringe dosis krijgt toegediend. Door vergelijking van de DVH’s van verschillende bestralingstechnieken kan het meest optimale bestralingsplan geselecteerd worden. ‘Remote controlled’ brachytherapie. Het RTIL was een van de eerste instituten waar, in 1983, het Selectron van de Nederlandse firma Nucletron werd geïnstalleerd. Met dit systeem werd met behulp van microprocessoren - in die tijd een totaal nieuwe technologie - een individuele bronconfiguratie geprogrammeerd voor ieder van de zes verschillende kanalen. Door middel van perslucht werd het ‘bronnentreintje’ op afstand via één van de aangesloten katheters getransporteerd naar de brachy-applicator in de patiënt. De foto toont het systeem waarin zich de afgeschermde bronnen bevinden. Boven op het systeem is de bediening te zien waarmee de configuratie van de bronnentreintjes werden geprogrammeerd. Deze nieuwe technologie zorgde zowel voor een kwaliteitsverbetering van de behandeling als voor een sterk verbeterde stralingshygiëne.


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above