Page 132

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

130 Het interactieve planningsproces kan uiteindelijk worden beschouwd als de virtuele uitvoering van de bestraling op een computersysteem. Voor het doelgebied en de risico-organen berekende dit systeem Dosis Volume Histogrammen (DVH’s), een grafische presentatie van de dosisverdeling in het betreffende volume. In de praktijk bleken deze histogrammen een goede voorspellende waarde te hebben voor de uitkomst van de behandeling. De simulator werd hierdoor vrijwel overbodig en de installatie van een eigen CT-scanner noodzakelijk. Lange tijd werd gebruik gemaakt van de CTapparatuur van de afdelingen radiologie van de diverse ziekenhuizen. Deze waren hiertoe uitgerust met laser-instelsystemen ten behoeve van de bestralingsplanning. Pas in 2003 werd in Heerlen een eigen CT-scanner in gebruik genomen. Deze ontwikkeling kan men beschouwen als de overgang naar een echte 3D-behandelingstechniek, waarbij er zo precies mogelijk binnen de contouren van het doelvolume bestraald wordt. De verfijning van de behandeling zou zich in de periode na 2000 voortzetten. Brachytherapie is de verzamelnaam voor een geheel ander type radiotherapie. Brachy is ontleend aan het Griekse woord Braxus en betekent op korte afstand, dichtbij. Het gaat om een behandeltechniek, waarbij men radioactief materiaal tijdelijk in de patiënt, bij voorkeur in de tumor, aanbrengt. Om redenen van stralingshygiëne werd het gebruikelijke isotoop radium-226 vervangen door cesium-137 en later door iridium-192. In 1975 verliepen het inbrengen en de tijdscontrole nog handmatig. Kwaliteitsverbetering en meer stralingshygiëne werden rond 1980 in gang gezet door de ontwikkeling van ‘after-loading’- systemen. Hierbij wordt eerst een (lege) applicator in de patiënt aangebracht. Via katheters staat deze applicator in verbinding met een kluis, waarin zich het radioactief materiaal bevindt. Een computersysteem zorgt voor het gecontroleerd transport en de verblijftijd van het radioactief materiaal in de applicator. De verschillende posities van de radioactieve bron en de duur van de verblijftijd bepalen de uiteindelijke dosisverdeling in en rond de tumor. Speciale brachyplanningssystemen berekenen vooraf deze posities en verblijftijden en visualiseren de gewenste dosisverdeling, die geprojecteerd wordt over de CT-beelden. Onder beheer van het RTIL zijn twee speciale behandelkamers met deze brachytherapiesystemen ingericht op afdeling 5-west van het Atrium MC in Heerlen. Bij binnenkomst van personeel in deze kamers verplaatst het radioactief materiaal zich automatisch weer naar de afschermende kluis, zodat er geen stralingsbelasting voor hen optreedt. Dit maakt optimale verzorging van de patiënten mogelijk. Mede door de vroege introductie door het RTIL, neemt opvolger MAASTRO clinic nationaal gezien in de brachytherapie nog steeds een vooraanstaande positie in.


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above