Page 107

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

105 Vlak voor de Tweede Wereldoorlog vestigde hij zich in het Sint-Josephziekenhuis in Heerlen. Zijn plaats in het ziekenhuis als zelfstandig specialist moest hij toen nog wel veroveren. Het lukte hem, ondanks de Duitse bezetting, een afdeling op te bouwen die voldeed aan de eisen van die tijd en waar zowel diagnostiek als therapie mogelijk waren. In de jaren vijftig werd de röntgentherapie verder verfijnd met dosimetrie, radiumtherapie en de introductie van rotatiebestraling. Twaalfhoven bleek toen een goede organisator te zijn en leidde, in navolging van wat er elders in het land gebeurde, heel wat röntgen laboranten op. Gelijktijdig groeide het Sint-Josephziekenhuis snel en had het de ambitie het leidende ziekenhuis van Limburg te worden. Misschien was het dat al. Het aantal bedden steeg, evenals het aantal patiënten, specialisten en specialismen. Er kwamen ook arts-assistenten in opleiding, omdat enkele afdelingen inmiddels opleidingsbevoegdheid hadden. Het gevolg van dit alles was dat er steeds meer patiënten aangeboden werden voor röntgenonderzoek en radiotherapie, en ook dat het werk voor de afdeling radiologie steeds super-specialistischer werd. Twaalfhoven kon die groei maar moeilijk bijhouden en hij was er de man niet naar om samen te werken en zich te associëren. Er ontstonden wachttijden voor onderzoek en behandeling, wat zijn positie geleidelijk verzwakte. Onder druk van de medische staf zag het ziekenhuis zich in 1959 genoodzaakt met de radiologen dr. J. Lamers en C. Versteegh een tweede röntgenafdeling op te zetten. Deze deden uitsluitend diagnostiek, waardoor Twaalfhoven zich tot zijn pensioen in 1965 vooral met de röntgentherapie kon bezighouden. Dokter Th. W. Twaalfhoven. (Limburgs Dagblad 05-01-1965). Radiumboek Sint-Josephziekenhuis Heerlen. In dergelijke boeken werden rond 1950 alle radiumbehandelingen genoteerd, met daarbij de indicatie, de hoeveelheid radium die gebruikt was, de duur van de applicatie en ook alle persoonsgegevens van de patiënt (hier onleesbaar gemaakt). (MAASTRO clinic, Maastricht)


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above