Page 106

Boek Maastro NL binnenwerk.indb

104 Op 23 augustus 1955 werd Van der Plaats in Groningen benoemd tot buitengewoon hoogleraar en ook tijdens zijn korte hoogleraarschap (1955 -1958) bleef hij verbonden aan de A.M.I., Philips en het Maastrichtse ziekenhuis. Zijn inaugurele rede, getiteld Diagnostiek en therapie in de greep van de techniek, is ook nu nog het lezen waard. Hij sprak daarin zijn twijfel uit over de therapeutische mogelijkheden van de nieuwe toestellen voor dieptetherapie, zoals lineaire versnellers, betatrons en miljoenen volts opwekkende generatoren, omdat het met de nauwkeurigheid van bestralingen met deze apparatuur nog zeer slecht gesteld was. Hij concludeerde dat (…) vaststaat, dat de techniek ons de oplossing van het tumorvraagstuk niet zal brengen en de stralentherapie, ofschoon zeer waardevol, niet het therapeuticum voor kanker is. Eveneens staat vast, dat het verschil in medische resultaten tussen een gewone 200 kV therapie en de meest technisch geraffineerde stralentherapie zich nauwelijks in enige procenten uitdrukt, zodat aan de biologische zijde van het gezwelvraagstuk veel meer aandacht besteed moet worden dan aan de technische zijde. Dat de regenten van het Sint-Josephziekenhuis in Heerlen in 1965 via Van der Plaats een telekobalttoestel bij Philips huurden, zegt waarschijnlijk meer over de relatie tussen Van der Plaats en Philips, dan over zijn enthousiasme voor en betrokkenheid bij de toenmalige moderne radiotherapie Tot halverwege de jaren zestig veranderde er in Limburg wat de radiotherapie betreft niet veel. Er werd uitsluitend aan orthovolt- en radiumtherapie gedaan. In Maastricht gebeurde dit tot 1981 door Gerard J. van der Plaats jr. (1917), neef en naamgenoot, en in Heerlen tot 1965 door Theo Twaalfhoven. In de andere Limburgse ziekenhuizen waren het de clinici die radiotherapie gaven, totdat ook hier goed opgeleide röntgenologen werden aangesteld. In 1954 werd L.Th.G. Rozeman in Sittard benoemd, en in 1956 A.C.M.J.A. Mostart in Venlo. De komst van H. Lokkerbol naar Heerlen in 1965, waar hij Twaalfhoven opvolgde, leidde een nieuwe fase in van de radiotherapie in Limburg. Th.W. Twaalfhoven Theo W. Twaalfhoven (1899-1987) deed in 1927 in Leiden zijn artsexamen, waarna hij zich in Roermond en Den Haag gedurende twee jaar bekwaamde in de chirurgie en in de gynaecologie en verloskunde. Aansluitend werkte hij vijf jaar als huisarts in Haarlem, waarna hij in Groningen in opleiding ging voor röntgenoloog. Zoals toen gebruikelijk volgde hij een deel van zijn opleiding in het buitenland, namelijk in het Holtzknecht-instituut in Wenen en bij Teschendorff in Keulen. In Stockholm, in het Radium Hemnet, bekwaamde hij zich in de radiotherapie, evenals bij Den Hoed in Amsterdam en bij Chaoul in Berlijn. Hij ontving dus een gedegen opleiding.


Boek Maastro NL binnenwerk.indb
To see the actual publication please follow the link above