Page 25

Leiderschapscatalogus_2017

Financiering van de zorg We praten je bij over de prestatiebekostiging voor de medisch specialistische zorg, externe financiering van het MUMC+, de actuele verschillende financieringsstromen vanuit onder meer de landelijk vastgestelde DOTsystematiek (patiëntenzorgbudget) en de financieringsstromen op het gebied van de onderzoekstaken, opleiding en onderwijs. Daarnaast krijg je een inkijk in het huidige verkoopproces en zoomen we in op hoe deze externe financieringsstromen zich verhouden tot de interne financiering. Als leidinggevende bewaak en beheer je de budgetten van je afdeling. Om deze taak goed te kunnen vervullen, wil je begrijpen hoe de interne financiering van het MUMC+ is georganiseerd. Je krijgt informatie over de planning en control cyclus met de bijbehorende begroting en het jaarverslag, de interne budgetten en de achterliggende rapportages. Tenslotte leer je hoe je voor de onderbouwing van een nieuw idee een business case kunt aandragen en welke deskundigen je kunt inschakelen voor de inhoudelijke input voor dit document, zoals betrokken professionals en de staffuncties F&I, P&O en kwaliteit. Op voorhand kun je vragen aanreiken aan de trainers, zodat zij de training op maat kunnen voorbereiden. We adviseren je om vooraf de ODIN procedure Business case te raadplegen, zodat je tijdens de training al specifieke vragen kunt aandragen. Praktische informatie training Financiering van de zorg Opzet Een informatieve bijeenkomst van drie uur waarbij ook ruimte is om op basis van voorbeelden uit de praktijk vragen, kennis en ervaringen uit te wisselen Groepsgrootte Maximaal 30 deelnemers Wanneer? • Donderdag 1 juni 2017 Trainers Gertie Hoogenboom (coördinator Verkoop & Contractering) en Anouk Gommans (clusterleider Control & Reporting): twee interne deskundigen van het stafdirectoraat Financiën & Informatievoorziening Catalogus Leiderschapsontwikkeling | Maastricht UMC+ 25


Leiderschapscatalogus_2017
To see the actual publication please follow the link above