Page 22

Leiderschapscatalogus_2017

Rechtspositie en dossiervorming Het kan gebeuren dat je samen met een medewerker een juridisch traject moet doorlopen, omdat er sprake is van bijvoorbeeld een beoordelingstraject, een conflictsituatie, plichtsverzuim of een situatie die aanleiding geeft tot een disciplinaire straf. Als leidinggevende heb je in dat geval, samen met de betrokken Personeel (& Organisatie) adviseur, een belangrijke rol. In deze training leer je hoe je in dit soort situaties zorgvuldig kunt handelen en doe je kennis op van de rechtspositionele kaders. Ook de thema’s jaargesprek en personeelsbeoordeling komen aan bod, evenals de uitdaging om de balans zakelijk/persoonlijk goed te bewaken. Op voorhand reik je de arbeidsjuristen casuïstiek en/of vragen aan zodat zij de training op maat kunnen voorbereiden. 22 Praktische informatie training Rechtspositie en dossiervorming Opzet Een informatieve bijeenkomst van twee uur: jullie doen oefeningen op basis van de aangeleverde casuïstiek, om inzicht te krijgen in de rechtspositionele kaders en de rol van de leidinggevende Groepsgrootte Maximaal 12 deelnemers Wanneer? • Donderdag 15 juni 2017 Trainers Marleen Leroi en Lonneke Creusen, arbeidsjuristen van het MUMC+


Leiderschapscatalogus_2017
To see the actual publication please follow the link above