Page 13

Leiderschapscatalogus_2017

Beknopt programma Ochtend van de eerste dag • Interactieve inleiding over leiderschapscommunicatie met onder andere de ‘Communicascadetest’ (deelnemers beoordelen uitspraken en ontdekken zo of de zogeheten ‘cascade van top down-informatie’ werkt) en verrassende inzichten, gekoppeld aan actuele projecten binnen MUMC+ en aansluitend uitwisseling en discussie. • Verkennen en bespreken van verwachtingen en verantwoordelijkheden in communicatie. • Hoe vertaal je de ‘corporate’ thema’s: via ‘De Drie Vragen van Betekenisgeving’ plus het oefenen ervan. Middag van de eerste dag • Oefenen • Samen werken aan praktische hulpmiddelen voor lastige communicatiesituaties. We kiezen een beperkt aantal pittige communicatievraagstukken uit en stellen hiervoor in groepjes zogeheten Fact Sheets op: tools die echt steun geven in de dagelijkse praktijk. Ochtend van de tweede dag • Het Goede Gesprek’: hoe voer je dat? Vormgeven en bijstellen van de manier waarop de communicatie in en met jouw team plaatsvindt. Praktische tips en handvatten, samen aan de slag en uitwisselen. Tot slot een samenvatting van de gehele training. • Veranderingen in het MUMC+: hoe communiceer je daarover? Korte en praktische inleiding methodiek ‘Bijpraten & Doorpraten’ plus handvatten hoe je het Doorpraten concreet vormgeeft met jouw team? Direct toepasbaar! Praktische informatie training Leiderschapscommunicatie en verandering Opzet Naast informatie-uitwisseling is er ook ruimte voor het delen van ervaringen. Mede dankzij de verschillende werkvormen is dit een afwisselend en inspirerend programma met een sterke vertaling naar de eigen praktijk. De training bestaat uit drie dagdelen. Groepsgrootte Maximaal 14 deelnemers Wanneer? Steeds drie dagdelen op: • maandag 30 januari en dinsdag 31 januari 2017 • maandag 6 maart en dinsdag 7 maart 2017 • maandag 20 maart en dinsdag 21 maart 2017 • maandag 29 mei en dinsdag 30 mei 2017 • maandag 18 september en dinsdag 19 september 2017 • maandag 23 oktober en dinsdag 24 oktober 2017 • maandag 20 november en dinsdag 21 november 2017 Trainer Erik Reijnders, organisatie- en communicatieadviseur van Reijnders Advies & Ontwikkeling Catalogus Leiderschapsontwikkeling | Maastricht UMC+ 13


Leiderschapscatalogus_2017
To see the actual publication please follow the link above