Page 12

Leiderschapscatalogus_2017

Leiderschapscommunicatie en verandering Een van de cruciale randvoorwaarden bij het realiseren van onze ambities en de bijbehorende veranderingen in de organisatie is effectieve interne communicatie. Als leidinggevende ben jij de aangewezen persoon om met je team te communiceren over belangrijke doelen, uitgangspunten en projecten, zoals Gezond leven, Operational Excellence, Coachend leiderschap, Visie op Zorg, Klant+, Beddenhuis en Polikliniek van de Toekomst. In hedendaagse organisaties zien we dat het verspreiden van informatie via allerlei kanalen geen probleem meer is. Het draait nu veel meer om het prioriteren en het samen betekenis geven aan de beschikbare informatie: ‘Hier staan wij voor’, ‘Dat vinden wij ervan’ en ‘Zo kunnen wij een bijdrage leveren’. Informatiedoorstroming gaat lang niet altijd keurig langs de lijnen van het organisatieschema (de ‘top down informatiecascade’). Communicatie is veel complexer en informatiedoorstroming verloopt veel grilliger: de wandelgangen bijvoorbeeld zijn interessante en veel gebruikte informatiebronnen. Maar halve waarheden, miscommunicatie en onbetrouwbare indianenverhalen zorgen onherroepelijk voor onduidelijkheid, onrust en irritaties. De consequenties daarvan kunnen verstrekkend zijn. 12 Als leidinggevende hoor je een betrouwbare, stabiele informatiebron te zijn: als er iets belangrijks verandert, willen mensen dat van hun eigen leidinggevende – van jou dus - horen. Halve waarheden en vage informatie is uit den boze. Jouw medewerkers willen de context begrijpen; ze hebben concrete vragen - Wat is er aan de hand? Wat betekent dat voor mij? Wat staat mij nu te doen? - en van jou verwachten ze duidelijke antwoorden. • Hoe organiseer ik de communicatie? • Hoe vertaal ik allerlei abstracte managementonderwerpen binnen mijn team? • Hoe bespreek ik een onderwerp met hen waar ik zelf niet achter sta? • Hoe ga ik om met vragen van teamleden waarop ik ook geen antwoord heb? • Hoe maak ik mijn mensen medeverantwoordelijk? Deze training geeft je inzicht in de ambities van het MUMC+ en de consequenties daarvan: de veranderingen. Je leert over de informatiedoorstroming binnen de managementechelons en het informele circuit van het ziekenhuis, over het omdenken over interne communicatie, en de rol van de leidinggevende - jouw rol! - hierin.


Leiderschapscatalogus_2017
To see the actual publication please follow the link above