Page 8

Gezond_idee_NR 2_2018

8 gezond idee MijnIBDCoach INTERACTIEVE TOEPASSING VOOR PATIËNTEN EN BEHANDELAARS De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn chronische ontstekingsziekten van de darm en worden meestal afgekort tot IBD (Inflammatory Bowel Disease). Met de online tool MijnIBDCoach leren patiënten op een interactieve manier over hun ziekte en kunnen zij eenvoudig communiceren met hun behandelaar. De behandelaar kan de patiënt op afstand volgen en indien nodig actie ondernemen. MijnIBDcoach is een intelligent programma, dat tevens “leert” van de door de patiënt ingevoerde gegevens. Deze online tool zorgt ervoor dat de patiënt minder vaak moet worden opgenomen (50 procent minder vaak!), minder vaak naar de poli hoeft voor controle (39 procent minder vaak!) en trouwer de therapie volgt. Meer op mumc.nl onder ‘MijnIBDCoach’. Martin Frankort, voorzitter Cliëntenraad Maastricht UMC+: ‘Het belang van de patiënt moet altijd het uitgangspunt zijn’ ‘De Cliëntenraad volgt de ontwikkelingen op het gebied van e-health op de voet. Wij juichen slim gebruik van digitale zorg toe. Voorwaarde is natuurlijk wel dat het ziekenhuis een ICT-systeem heeft dat aan alle veiligheidseisen voldoet. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van e-health-toepassingen is altijd het belang van de patiënt. Voor ons staat voorop dat de patiënt keuze moet hebben; voor mensen die nog niet digitaal kunnen of willen, moet de “analoge” manier beschikbaar blijven. Er zijn natuurlijk al veel mensen voor wie e-health een grote meerwaarde heeft. Digitalisering betekent voor patiënten, en zeker voor chronisch zieken, meer comfort en meer kwaliteit van leven. Ze hoeven niet vaker dan strikt noodzakelijk is naar het ziekenhuis en krijgen digitaal advies. Wij worden als Cliëntenraad volop bij de ontwikkelingen in het Maastricht UMC+ betrokken, onder meer bij de invulling van MijnMUMC.nl. Vooralsnog kan de patiënt daar alleen nog maar zijn gegevens raadplegen, maar wij zien graag dat MijnMUMC.nl een meer interactief karakter krijgt. Dat patiënten online afspraken kunnen inplannen of een digitaal consult met een arts kunnen hebben. Al kan een digitaal consult natuurlijk nooit helemaal een persoonlijk gesprek vervangen, zeker niet als er wezenlijke beslissingen moeten worden genomen of vervelende uitslagen moeten worden besproken. Ook belangrijk: we willen ervoor waken dat de tijdwinst die met digitale zorg wordt geboekt niet als verkapte bezuiniging wordt ingezet. Daarvoor kan en mag e-health nooit bedoeld zijn.’ De Cliëntenraad Maastricht UMC+ komt op voor de gemeenschappelijke belangen van (toekomstige) patiënten, hun familie en bezoekers. Lees meer op mumc.nl onder ‘Cliëntenraad’. Vervolg pagina 7


Gezond_idee_NR 2_2018
To see the actual publication please follow the link above