Page 6

Gezond_idee_NR 2_2018

advies geven. Dit wordt ook wel telemonitoring genoemd. Het is vooral voor chronische patiënten een uitkomst. Ze hoeven dan minder vaak voor controle naar het ziekenhuis. Uit onderzoek blijkt bovendien dat mensen die zelf metingen doen bewuster met hun gezondheid omgaan, wat dus extra gezondheidswinst oplevert. Waarde voor de patiënt De overheid heeft ambitieuze doelstellingen op het gebied van e-health. Zo wil de overheid dat tenminste 80 procent van de chronisch zieken en 40 procent van de overige Nederlanders in 2019 direct toegang heeft tot bepaalde medische gegevens. Daarnaast zou in 2019 75 procent van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen zelf metingen moeten kunnen doen en deze delen met hun zorgverlener. Mensen die thuis zorg krijgen, zouden in 2019 – als zij dat willen – via een beeldscherm 24 uur per dag contact moeten kunnen opnemen met een zorgverlener. Ook het Maastricht UMC+ heeft e-health hoog op de agenda gezet. ‘We geven invulling aan e-health aan de hand van drie hoofdthema’s’, legt dr. Pieter Kubben, neurochirurg en medisch programma-manager e-health, uit. ‘Dat zijn: preventie, het gezondheidsportaal MijnMUMC.nl en e-services, zoals bijvoorbeeld online afspraken maken en beeldbellen. Bij alles wat we op het gebied van e-health doen, is de waarde voor de patiënt het uitgangspunt. We willen het leven van onze patiënten gemakkelijker maken, meer regie bij de patiënt leggen en tegelijkertijd de zorg efficiënter en beter maken. En dat doen we natuurlijk op een veilige manier, conform wet- en regelgeving, zodat de privacy te allen tijde gewaarborgd is.’ MijnMUMC.nl (zie kader) is het eerste ziekenhuisbrede e-health-project van het Maastricht UMC+. Dr. Pieter Kubben denkt dat MijnMUMC.nl op termijn een soort van persoonlijke “app-store” zal worden, waar patiënten naar behoefte apps kunnen downloaden. ‘De uitdaging is deze apps zo te ontwerpen dat ze breed toepasbaar zijn en dat patiënten maar één keer hun gegevens hoeven in te voeren.’ Nieuw servicemodel voor patiënten Ook voor Vivian Hoogland, projectleider Poli & Kliniek op Maat en lid van de stuurgroep e-health, staat voorop dat e-health-toepassingen echt waardevol moeten zijn voor de patiënt. De Poli & Kliniek op Maat gaat over de ontwikkeling van een nieuw servicemodel voor patiënten. Denk aan mogelijkheden als online afspraken maken en inzicht in je gegevens krijgen, digitale consulten en monitoring op afstand waarbij je direct met een arts of verpleegkundige kunt overleggen. Een goed voorbeeld hiervan is het beeldbellen, dat onlangs van start ging als proefproject met zo’n 150 patiënten. ‘De eerste resultaten 6 gezond idee zijn heel positief. Patiënten ervaren de arts tijdens het e-consult als zeer betrokken en het bespaart hen een rit naar het ziekenhuis. Ook deelnemende artsen zijn enthousiast. We willen hiervan leren: wat werkt wel of juist niet, wat is ervoor nodig en wat levert het op? Als de uiteindelijke conclusie positief is, gaan we de mogelijkheid van beeldbellen stap voor stap invoeren. Binnenkort gaan we ook proeven doen met centrale digitale aanmeldzuilen in de ontvangsthal. Dan hoeft de patiënt zich maar één keer te registreren, in plaats van bij elke polibalie. Ik realiseer me dat er ook patiënten zijn voor wie dit allemaal vreemd en moeilijk lijkt, omdat ze bijvoorbeeld niet of nauwelijks ervaring hebben met computers, tablets of smartphones. Of omdat ze laaggeletterd zijn of de taal niet spreken. Daar houden we vanzelfsprekend rekening mee. Voor hen houden we de huidige voorzieningen in stand. Of er wordt een bij de patiënt passende oplossing gezocht. Overigens blijkt dat juist oudere mensen vaak blij zijn met e-health – het geeft hen veel meer regie over hun eigen situatie.’ Meer weten over alle mogelijkheden van e-health? Op Facebook heeft een collectief van experts een pagina opgezet waarin wordt bericht over de nieuwste ontwikkelingen: ‘Oh is dat e-health’. WAT DOET HET MAASTRICHT UMC+ AL AAN E-HEALTH EN HOE MAAKT HET DE ZORG BETER? EEN PAAR VOORBEELDEN >>


Gezond_idee_NR 2_2018
To see the actual publication please follow the link above