Page 8

Bestuursverslag_MUMC_2019

verbinding te zoeken en samen te innoveren. Zo maken we onze belofte ‘beter door meer kennis’ keer op keer waar. Het jaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat. We beschikken over een gezonde opgebouwde vermogenspositie die ruimte biedt om ook komend jaar te investeren in digitalisering en procesinnovatie, uiteraard rekening houdend met een structureel evenwicht tussen opbrengsten en kosten. Met meer dan 5.700 collega’s werken we elke dag met heel ons hart samen aan excellente zorg. Namens de Raad van Bestuur spreek ik mijn grote waardering en dank uit voor de inzet, de betrokkenheid en het enthousiasme waarmee onze medewerkers, vrijwilligers en Cliëntenraad een bijdrage hebben geleverd aan de successen van 2019. Prof. dr. Marja van Dieijen-Visser
 Voorzitter Raad van Bestuur Maastricht UMC+ Jaardocument Maastricht UMC+ 2019 1 Voorwoord Raad van Bestuur 8


Bestuursverslag_MUMC_2019
To see the actual publication please follow the link above