Page 7

Bestuursverslag_MUMC_2019

1 Voorwoord Raad van Bestuur Onze terugblik over het jaar 2019 wordt ernstig overschaduwd door het uitbreken van het COVID-19 virus. Deze wereldwijde pandemie plaatst de ontwikkelingen en gebeurtenissen in 2019 in een totaal ander perspectief. Tegelijkertijd realiseren we ons, dat juist onze focus op innovatie, op samenwerking en netwerkvorming ons in staat stelt slagvaardig en daadkrachtig te handelen in deze crisis en een grote bijdrage te leveren aan de bestrijding van het coronavirus. Wij zijn ongelooflijk trots op al onze medewerkers die zich in deze moeilijke tijd dag in dag uit onvermoeibaar inzetten om de best mogelijke zorg aan onze patiënten te leveren. 2019 was het jaar waarin we samen met veel collega’s uit onze organisatie de koers van het Maastricht UMC+ hebben aangescherpt. Met onze nieuwe koers bouwen we voort op onze visie Gezond Leven (2015) waarin we stellen dat we naast mensen beter maken, ook werken aan het behouden en bevorderen van een gezonde leefstijl. Het motto van onze strategie ‘Gezond Leven’ is dan ook onveranderd gebleven. Als universitair medisch centrum zijn wij in de regio de academische motor om nieuwe netwerken tot stand te brengen die preventie en gezondheid stimuleren. Samenwerking heeft al geresulteerd in een aantal prachtige projecten en programma’s die de gezondheid van de Limburgse burger verbeteren, zoals de Gezonde Basisschool van de Toekomst, Your COACH Next Door, De Maastricht Studie en TOP-mama. De uitdagingen op het gebied van gezondheid zijn talrijk; denk naast leefstijl aan de gevolgen van klimaatverandering, vergrijzing en de toenemende polarisatie in de maatschappij. Ook om deze veranderingen het hoofd te kunnen bieden, is verbinding en samenwerking noodzakelijk. Datzelfde geldt natuurlijk voor de uitdagingen waarmee we in het Maastricht UMC+ worden geconfronteerd. Uiteindelijk is het ons doel om betere, betaalbaardere en toegankelijkere zorg te kunnen leveren. Iedere patiënt verdient immers een vriendelijke behandeling met de beste medische technieken op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. De afgelopen jaren hebben we ons gebogen over de vraag hoe we onze organisatie het beste kunnen inrichten om ook in de toekomst steeds betere, toegankelijke en betaalbare patiëntenzorg te kunnen leveren. De zorgpaden die onze patiënten doorlopen zijn daarbij leidend geweest. Dit heeft geresulteerd in nieuwe centra voor patiëntenzorg, waarin de patiënt nog meer centraal staat, we meer en beter kunnen samenwerken en wendbaarder worden. Op die manier sluit de organisatie beter aan op wat nodig is om onze ambities te realiseren, knelpunten aan te pakken en om te gaan met schaarste in middelen en mensen. Het jaar 2020 geldt als een transitiejaar om de nieuwe organisatiestructuur concreet vorm te geven. De medewerkers van het Maastricht UMC+ werken met heel hun hart voor de patiënt en zorg, met een ambitie voor baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en passie voor uitdagend onderwijs en opleiding. Ons adagium luidt ‘beter door meer kennis’ en daar is ook in 2019 op allerlei manieren invulling aan gegeven. Maastricht UMC+ is de afgelopen jaren steeds meer in verbindingen gaan denken en werken. De Innovatiecirkel is daarbij een krachtig instrument dat artsen en onderzoekers uit zorg, onderzoek en onderwijs uitdaagt om continu te Jaardocument Maastricht UMC+ 2019 1 Voorwoord Raad van Bestuur 7


Bestuursverslag_MUMC_2019
To see the actual publication please follow the link above