Page 5

Bestuursverslag_MUMC_2019

5 < < 1 Voorwoord Raad van Bestuur 6 2 Verslag van de Raad van Toezicht 9 3 Profiel van de organisatie 12 3.1 Kernactiviteiten 13 3.2 Missie en strategie 13 4 Verantwoording beleid 15 4.1 Juridische structuur 16 4.2 Financieel beleid 16 4.2.1 Algemeen 16 4.2.2 Horizontaal Toezicht 16 4.2.3 Academische Component / ROBIJN 17 4.2.4 Financieel resultaat 17 4.2.5 Balansontwikkeling en financiële instrumenten 18 4.3 Integraal Risico Management (IRM) 18 4.4 Kwaliteit en veiligheid voor patiënten, bezoekers & medewerkers 19 4.5 Personeelswerving, -behoud & -ontwikkeling 19 4.6 ICT en technologie in de zorg 20 4.7 Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 21 4.8 Medisch onderwijs, opleidingen, onderzoek en ontwikkeling 22 4.8.1 Kwaliteitsbeleid medische vervolgopleidingen 22 4.8.2 Landelijke kaders medische vervolgopleidingen 22 4.8.3 Onderzoek en ontwikkeling 22 4.9 Communicatie 23 5 Bestuur en toezicht 25 5.1 Zorgbrede Governancecode 26 5.2 Toepassing van gedragscodes 26 5.3 Raad van Bestuur 26 5.4 Raad van Toezicht 27 5.5 Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s) 27 5.6 Medezeggenschap 27 6 Vooruitblik op 2020 29 6.1 Impact Coronavirus (COVID-19) 30 6.2 Algemene vooruitblik 32 7 Bijlagen 33 7.1 Nevenfuncties Raad van Bestuur 34 7.2 Nevenfuncties Raad van Toezicht 37 7.3 Gelieerde stichtingen en deelnemingen Maastricht UMC+ 41 7.4 Afkortingenlijst 42 Inhoudsopgave Jaardocument Maastricht UMC+ 2019 Inhoudsopgave


Bestuursverslag_MUMC_2019
To see the actual publication please follow the link above