Page 42

Bestuursverslag_MUMC_2019

• Microsure B.V.: 8,18%. Microsure B.V. heeft ten doel het ontwikkelen en leveren van producten en diensten op het gebied van robotische technologie en systemen en accessoires voor medische toepassingen. • Brains Unlimited B.V.: 8,5%. Brains Unlimited B.V. exploiteert en verhuurt een scannerfaciliteit met meerdere MRI-scanners. • Maastro Protonentherapie B.V.: 20%. Maastro Protonentherapie is een protonencentrum. Protonentherapie is een vorm van externe radiotherapie die wordt ingezet om tumoren, zowel kwaadaardig als goedaardig, in het lichaam te bestrijden. • Maastricht Instruments B.V.: 40% (winstrechtloze aandelen). Maastricht Instruments B.V. is een hightech bedrijf dat innovatieve en marktgerichte medische oplossingen realiseert zoals de couveusebrancard en diverse 3D-prints. • Medace B.V.: 24,39%. Medace B.V. ondersteunt academische groepen en bedrijven met innovatieve medische concepten die behoefte hebben aan technische, kwalitatieve en klinische expertise. • Stichting Annadal Kliniek: 100%. De activiteiten van Stichting Annadal Kliniek zijn het aanbieden van gezondheidszorg aan patiënten, in het bijzonder door de exploitatie van een Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) op het gebied van de gezondheidszorg met al hetgeen daartoe behoort of daartoe dienstig is, alles in de ruimste zin van het woord. 7.4 Afkortingenlijst AIOS Arts in opleiding tot specialist BBAZ Beschikbaarheidsbijdrage Academische Zorg DJS De Jonge Specialist DOT DBC’s op weg naar Transparantie FHML Faculty of Health Medicine and Life Sciences (Universiteit Maastricht) FMS Federatie Medisch Specialisten HSMR Hospital Standardised Mortality Ratio IFMS Individueel functioneren Medisch Specialist IGJ Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd IRM Integraal Risico Management MUMC+ Maastricht Universitair Medisch Centrum NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra NIAZ Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg NOW Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid NZa Nederlandse Zorgautoriteit OOR ZON Onderwijs en Opleidingsregio Zuidoost-Nederland OR Ondernemingsraad PDCA Plan-Do-Check-Act cyclus RGS Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten RIE Risico-inventarisatie en –evaluatie ROAZ Regionaal Overleg Acute Zorg RvB Raad van Bestuur RVE Resultaat Verantwoordelijke Eenheid RvT Raad van Toezicht SCB Stafconventsbesuur UMC Universitair Medisch Centrum VAR Verpleegkundige Adviesraad Whw Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek Wmcz Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 7 Bijlagen Jaardocument Maastricht UMC+ 2019 42


Bestuursverslag_MUMC_2019
To see the actual publication please follow the link above