Page 41

Bestuursverslag_MUMC_2019

7.3 Gelieerde stichtingen en deelnemingen Maastricht UMC+ Aan het Maastricht UMC+ zijn ultimo 2019 de volgende rechtspersonen gelieerd: • Stichting Beheer Uitkeringen (100%), voor het beheer van (wachtgeld) uitkeringen. • Stichting Mebaz (100%), voor de verzekering van medische aanspraken jegens het Maastricht UMC+. • Stichting Faciliteitengebouw azM (100%), voor de exploitatie van onderdelen van huisvesting van het Maastricht UMC+. • Stichting Bejaardenzorg Clara Fey (100%), dienstverlener op het gebied van verpleging, verzorging en thuiszorg voor in het ziekenhuis uitbehandelde patiënten. Handelsnaam van deze stichting is azM Herstelzorg. • Stichting Health Foundation Limburg (100%): het werven en beheren van fondsen met als doel de verworven middelen te besteden aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in het kader van de gezondheidszorg, met name in de provincie Limburg en in het bijzonder in het Maastricht UMC+. • Stichting Sint Annadal (100%), voor het bevorderen van diensten van het Maastricht UMC+ op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, alsmede voor het bevorderen en instandhouden van restauratieve en daarmee verband houdende voorzieningen ten behoeve van patiënten, bezoekers en gasten van het Maastricht UMC+ . • Stichting EM-TRAC (100%), het European Medical Training Center, verbetert en optimaliseert de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid door middel van het ontwikkelen en aanbieden van postacademisch praktijkgericht onderwijs. • Stichting Beter Samen (50%), voor het realiseren en faciliteren van nieuwe zorgvormen die tussen de huisartsenzorg en ziekenhuiszorg gepositioneerd zijn. • Stichting Life Science Incubator Maastricht (50%), voor het plannen en (laten) bouwen danwel begeleiden van de voorbereiding en bouw van gebouwen voor onder andere startende ondernemers. Het Maastricht UMC+ heeft ultimo 2019 deelnemingen in de volgende rechtspersonen: • Ease Travel Clinic & Health Support B.V.: 50% plus 1 aandeel. Ease levert advies en vaccinaties aan reizigers. Aan Ease Travel Clinic & Health Support B.V. is tevens de dochter Ease Healthcare B.V. gelieerd. • Voetzorg Maastricht B.V.; 100% Voetzorg Maastricht is een praktijk voor podotherapie. • CIRO+ B.V.: 51%. CIRO+ is een expertisecentrum voor de behandeling van chronisch orgaanfalen, waarin Maastricht UMC+ gezamenlijk met Proteion Thuis participeert. • Knowledge Transfer Funds B.V.: 50% minus 1 aandeel. Knowledge Transfer Funds B.V. is actief op de gebieden van life sciences, biotechnologie, medische technologie, farmaceuticals, diagnostics, nutraceuticlas, biomaterials en aanverwante gebieden. • Maastricht Health Campus B.V.: 33,33%. De Maastricht Health Campus B.V. richt zich op het bevorderen van de oprichting, groei en acquisitie van kennisintensieve bedrijven en hun onderlinge samenwerking op de campus rondom Maastricht UMC+. • Enabling Technologies B.V.: 16,67. De activiteiten van Enabling Technologies liggen op het gebied van het voorzien in een analytische infrastructuur, het oprichten en verwerven van, deelnemen in, samenwerken met andere ondernemingen, verstrekken/ aangaan van geldleningen en het stellen van zekerheden. • Clinical Trial Center Maastricht B.V.: 100%. Het Clinical Trial Center Maastricht ondersteunt onderzoekers in het Maastricht UMC+ bij alle facetten van klinisch onderzoek. Het gaat met name om de uitvoering van vierde geldstroomprojecten. • Polikliniek Oogheelkunde Sint-Truiden BVBA: 100%. Polikliniek Oogheelkunde Sint-Truiden betreft een kliniek voor oogheelkunde. 7 Bijlagen Jaardocument Maastricht UMC+ 2019 41


Bestuursverslag_MUMC_2019
To see the actual publication please follow the link above