Page 40

Bestuursverslag_MUMC_2019

Nevenfuncties 2019 prof. dr. A.M.G.A. de Smet Naam Nevenfuncties 2019 Prof. dr. A.M.G.A. de Smet Tot 15.01.2019 Hoogleraar-afdelingshoofd Intensive Care Volwassenen, UMC Groningen Aansluitend nul-aanstelling UMCG Per 15.01.2019 Medisch-Wetenschappelijk manager en voorzitter Divisie Vitale Functies, UMC Utrecht Nevenfuncties 2019 mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck Naam Nevenfuncties 2019 Mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck Tot 01.01.2019 Lid Raad van State Nevenfuncties: • Lid Raad van Economische Aangelegenheden van het Pauselijk Nederlands College te Rome • Vice-voorzitter Bestuur Professor Steenkampfonds • Plaatsvervangend lid van het Constitutioneel Hof van Sint Maarten • Voorzitter van de Hoofdcommissie van Overleg voor het personeel van de Koninklijke hofhouding • Voorzitter van de Commissie van Beroep van het CDA • Voorzitter van de Commissie GovernanceCode Woningcorporaties • Per 01.05.2019 Voorzitter Raad van Toezicht van Reade (Centrum voor Revalidatie en Reumatologie) • Tot 01.10.2019 Voorzitter Raad van Commissarissen van AEB Holding NV te Amsterdam Eerste termijn 01.01.2012 t/m 31.12.2015 Tweede termijn 01.01.2016 t/m 31.12.2019 Voorzitter commissie Kwaliteit & Veiligheid tot april 2019, lid commissie Kwaliteit & Veiligheid vanaf april 2019 Vice-voorzitter en waarnemend voorzitter Raad van Toezicht vanaf 01.04.2019 t/m 31.12.2019 Lid commissie Nominatie & Remuneratie vanaf april 2019 Jaardocument Maastricht UMC+ 2019 40 7 Bijlagen Eerste termijn 01.06.2018 t/m 31.05.2022 Lid en vanaf juli 2019 voorzitter commissie Kwaliteit & Veiligheid Lid commissie Financiën vanaf april 2019


Bestuursverslag_MUMC_2019
To see the actual publication please follow the link above