Page 36

Bestuursverslag_MUMC_2019

Nevenfuncties 2019 dr. H.J.M.M. Mertens Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties 2019 Dr. H.J.M.M. Mertens Lid Raad van Bestuur • Lid Bestuur Toon Hermans Huis, Sittard • Lid Raad van Toezicht Ambulance Zorg Limburg-Noord Beroepsgebonden nevenfuncties/qualitate qua • Lid Bestuurscommissie Onderzoek & Patiëntenzorg O&P NFU • Voorzitter Regiegroep Citrien, NFU • Voorzitter Stuurgroep ‘Doen of laten’ Citrien I en II • Voorzitter Bestuur Stichting SIDVO (Stichting Innovatie Distributie Voorlichting Orgaandonatie) • Lid Bestuur Mebaz • Voorzitter Raad van Toezicht azM Herstelzorg/Clara Fey • Lid/Voorzitter Stichting BOLS • Voorzitter kamer Psychiatrie • Voorzitter Vereniging van Aandeelhouders CIRO-Horn • Voorzitter College Medisch Directeuren CMD NFU Jaardocument Maastricht UMC+ 2019 36 7 Bijlagen


Bestuursverslag_MUMC_2019
To see the actual publication please follow the link above