Page 35

Bestuursverslag_MUMC_2019

Nevenfuncties 2019 drs. G.H. Zwart Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties 2019 Drs. G.H. Zwart MAC Lid Raad van Bestuur • Lid Raad van Toezicht Ronald McDonald Huis • Lid Comité Saurus • Lid Raad van Commissarissen Coöperatie SURF U.A. • Lid Raad van Toezicht De Zorggroep (tot december 2019) • Lid auditcommissie De Zorggroep • Lid Raad van Toezicht CZO Beroepsgebonden nevenfuncties/qualitate qua • Lid Raad van Bestuur Beheer Uitkeringen azM • Lid Raad van Bestuur Stichting Faciliteitengebouw azM • Lid Raad van Bestuur Stichting Mebaz • Aandeelhouder Scannexus • Aandeelhouder Maastricht Instruments • Aandeelhouder Brightlands Maastricht Health Campus • Aandeelhouder ZON-PTC Jaardocument Maastricht UMC+ 2019 35 7 Bijlagen


Bestuursverslag_MUMC_2019
To see the actual publication please follow the link above