Page 23

Bestuursverslag_MUMC_2019

We zijn de trekker van De Maastricht Studie in samenwerking met de Universiteit Maastricht, de Provincie Limburg, Gemeente Maastricht, Diabetes Vereniging Nederland, Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en Stichting de Weijerhorst. De Maastricht Studie is met bijna tienduizend deelnemers ’s werelds grootste en meest ambitieuze cohortonderzoek naar de rol die diabetes type 2 speelt in het ontstaan van onder meer hart- en vaatziekten, depressieve klachten, dementie en klachten van het bewegingsapparaat. Het wetenschappelijk doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in het ontstaan, de preventie en de behandeling van dergelijke ziekten. Brightlands Sinds 2013 wordt intensief gewerkt aan de verdere ontwikkeling en uitbouw van de Brightlands Maastricht Health Campus tot een internationaal toonaangevende locatie voor hoger onderwijs, topwetenschappelijk onderzoek en topreferente zorg en daaraan gerelateerde kennisintensieve bedrijvigheid. Doel is economische activiteit en werkgelegenheid te stimuleren en bij te dragen aan de strategische profilering van het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht. Vanuit de Brightlands Maastricht Health Campus vindt business development, acquisitie van bedrijven en marketing & communicatie plaats. De Brightlands Maastricht Health Campus ondersteunt de valorisatie van de Innovatiecirkel zodat nieuwe methoden en behandelingen sneller op de markt komen. De resultaten en impact van alle bijdragen van het Maastricht UMC+ op het gebied van onderzoek en ontwikkeling leveren zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin een bijdrage aan de versterking van de Limburgse economie en de transformatie van de Limburgse economie naar een kenniseconomie. Enerzijds gaat het om bijdragen en spin-offs leidend tot hogere omzetten en werkgelegenheid, anderzijds om verbetering van de vitaliteit van werknemers in de regio en de daarmee gepaard gaande verhoogde productiviteit. Voor de prestaties op het gebied van onderwijs, opleiding, onderzoek en ontwikkeling verwijzen wij ook naar hoofdstuk 3 van de Jaarrekening 2019, waarin de verantwoording van de Rijksbijdrage is opgenomen. 4.9 Communicatie Om de strategische ambities van het Maastricht UMC+ waar te maken, is goed georkestreerde in- en externe communicatie van grote toegevoegde waarde. De afdeling Communicatie adviseert de Raad van Bestuur, de in 2020 geïntroduceerde Centra voor Patiëntenzorg en de Servicebedrijven (voorheen RVE’s en stafdirectoraten en -diensten). Speerpunten van de afdeling Communicatie zijn: het communicatief ondersteunen van de strategische koers ‘Gezond Leven’, het uitdragen van Maastricht UMC+ als sterk merk en het verder ontwikkelen van de medewerker als ambassadeur door te zorgen dat deze zich goed geïnformeerd voelt en de organisatie als geheel communicatiever te maken. Aan de hand van deze speerpunten worden strategische projecten gedefinieerd en een (sociale) mediastrategie bepaald. Strategische externe communicatieprojecten zijn bijvoorbeeld: het ontwikkelen van storytelling (via onder meer sociale media), de verdere doorontwikkeling van het consumentenmagazine Gezond Idee en de bijbehorende website, verdere finetuning en organisatie van de Doe- en beleefdag 2019 en voorbereidingen voor de editie van 2021. Ook voor de interne communicatie en advisering van Centra voor Patiëntenzorg en projecten zijn de strategische keuzes leidend. Zo ondersteunt de afdeling Communicatie onder meer leiderschapsontwikkeling door advies en het mede ontwikkelen en aanbieden van cursussen op het gebied van leiderschapscommunicatie. Ook werd een voorstel gedaan voor de introductie van een ‘sociaal intranet’, waardoor de dialoog en kennisdeling tussen medewerkers gestimuleerd wordt. De patiënt staat centraal in het Maastricht UMC+ en mag dan ook duidelijke en heldere communicatie van ons verwachten. De afdeling Communicatie 4 Verantwoording beleid Jaardocument Maastricht UMC+ 2019 23


Bestuursverslag_MUMC_2019
To see the actual publication please follow the link above