Page 22

Bestuursverslag_MUMC_2019

4.8 Medisch onderwijs, opleidingen, onderzoek en ontwikkeling Het Maastricht UMC+ wil koploper zijn in het opleiden van gedreven, empathische en toonaangevende zorgprofessionals met verbindende competenties. En we bieden een gevarieerd opleidingenpalet dat de integrale benadering van de zorg voor gezondheid van molecuul tot maatschappij weerspiegelt. Het Maastricht UMC+, de Faculty of Health, Medicine & Life Sciences (FHML) en regionale partners werken samen in de Onderwijs- en Opleidingsregio Zuidoost Nederland (OOR ZON). Zie voor meer informatie over het medisch onderwijs en onze bijdrage daaraan het jaarverslag van de Universiteit Maastricht. 4.8.1 Kwaliteitsbeleid medische vervolgopleidingen Het realiseren van excellente opleidingskwaliteit staat hoog in het vaandel bij de arts-assistenten in opleiding (AIOS), de opleidingsgroepen, de Centrale Opleidingscommissie Maastricht UMC+ (COCM) en de Academie Medische Vervolgopleidingen. Om zicht te krijgen op de kwaliteit van de eigen opleiding houdt elke opleidingsgroep een vaste kwaliteitscyclus (Plan-Do-Check-Act oftewel PDCA-cyclus) bij. 4.8.2 Landelijke kaders medische vervolgopleidingen Na jaren van landelijke krimp van het aantal instroomplaatsen voor medische vervolgopleidingen (reductie van negentien procent in 2013-2018) is sinds 2019 sprake van een stabielere ontwikkeling van de (lage) instroom. De landelijke AIOS-instroom is vastgesteld op 1.225 voor 2019 en op 1.209 voor 2020. De regionale maximale instroom was in 2019 161 en voor 2020 160 (excl. sportgeneeskunde). De medische vervolgopleidingen van het Maastricht UMC+ en OOR ZON leveren een bijdrage aan de versnelling van de opleidingsduur van de opleidingen. Voor het uitstroomcohort AIOS van 1 juli 2018 tot 1 juli 2019 realiseert OOR ZON nu een versnelling van 3,1 maanden. In 2019 is door de Federatie Medische Specialisten, Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra, Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen en De Jonge Specialist aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verzocht om het resultaat van de verkorting (landelijk 3 maanden) te bevriezen gezien de reeds gerealiseerde begrote bezuiniging. Begin 2020 heeft het ministerie dit verzoek gehonoreerd. 4.8.3 Onderzoek en ontwikkeling We hebben ons wetenschappelijk onderzoek georganiseerd in Schools en Instituten (zie onderstaand overzicht). De Schools/Instituten zijn daarnaast verantwoordelijk voor het opleiden van onderzoekers en de inhoud van het masteronderwijs. CAPHRI – Care and Public Health Research Institute
 CARIM – School for Cardiovascular Diseases GROW – School for Oncology and Developmental Biology
 MHeNs – School for Mental Health and Neuroscience NUTRIM – School of Nutrition and Translational Research in Metabolism SHE – School of Health Professions Education MERLN – Institute for Technology-Inspired Regenerative Medicine M4I – Maastricht MultiModel Molecular Imaging Institute Het fundamenteel en toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek binnen de Schools en Instituten sluit aan op en draagt bij aan de speerpunten binnen de patiëntenzorg. De centra voor patiëntenzorg werken intensief samen met de Schools en Instituten. Samen leggen zij dwarsverbanden en richten ze zich op de innovatie van zorg in de gehele zorgketen van preventie tot nazorg, veelal in samenwerking met netwerkpartners. We hechten daarnaast sterk aan interfacultaire samenwerking. Zo werken we samen met diverse faculteiten van de Universiteit Maastricht. In het oog springende projecten zijn bijvoorbeeld Eatwell combats Globesity, het kennisprogramma Duurzame Zorg en de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Naast projectmatige samenwerking werken we thematisch samen in een aantal interfacultaire initiatieven zoals het Maastricht Centre for Systems Biology (MaCSBio), Centre for Integrative Neuroscience en het Institute for Data Science. 4 Verantwoording beleid Jaardocument Maastricht UMC+ 2019 22


Bestuursverslag_MUMC_2019
To see the actual publication please follow the link above