Page 2

Bestuursverslag_MUMC_2019

2 Maastricht UMC+ Jaardocument 2019 Met genoegen bieden wij u de maatschappelijke verantwoording van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (Maastricht UMC+) aan over het jaar 2019. Het Maastricht UMC+ is het samenwerkingsverband tussen het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht. Dit jaardocument betreft voornamelijk de rechtspersoon azM, maar gezien de grote verwevenheid van ziekenhuis en faculteit, hechten wij eraan in dit bestuursverslag de naam Maastricht UMC+ te hanteren. Met dit jaardocument presenteren wij een compact, toegankelijk en leesbaar digitaal jaarverslag voor onze stakeholders. De geconsolideerde jaarrekening, inclusief de verantwoording van de besteding van de Rijksbijdrage, wordt apart gepubliceerd op www.jaarverantwoordingzorg.nl en www.mumc.nl. Heeft u vragen over dit jaardocument? Dan nodigen wij u uit contact op te nemen met één van onze persvoorlichters via Nieky van Steenkiste (+)31 43 387 71 14 / M 06 12633098, nieky.van.steenkiste@mumc.nl. Identificatiegegevens Maastricht UMC+ Postbus 5800 6202 AZ Maastricht T: 043-387 65 43 NZa-nummer: 020 2500 KvK-nummer: 14124959 e-mail: communicatie@mumc.nl website: www.mumc.nl


Bestuursverslag_MUMC_2019
To see the actual publication please follow the link above