Page 19

Bestuursverslag_MUMC_2019

4.4 Kwaliteit en veiligheid voor onze patiënten, bezoekers & medewerkers De afdeling Kwaliteit en Veiligheid adviseert, ondersteunt en coacht onze medewerkers in het realiseren van een continue verbetercultuur. Ons doel: integraal veilige, kwalitatieve en duurzame zorg waarin de patiënt centraal staat. Het Maastricht UMC+ geeft kwaliteit en veiligheid vorm aan de hand van het kwaliteitskader NIAZ (Nederlands Instituut Accreditatie Zorginstellingen)/ Qmentum. We zijn sinds 1999 geaccrediteerd. In 2019 is samen met het NIAZ twintig jaar accreditatie en daaraan gekoppeld twintig jaar bestaan NIAZ gevierd met een groot symposium in het congres- en evenementencentrum MECC Maastricht. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het kwaliteits- en veiligheidsbeleid. De operationele uitvoering ligt bij de directeur Patiënt en Zorg en de afdeling Kwaliteit en Veiligheid. Via een dashboard wordt vier maal per jaar gerapporteerd vanuit zes dimensies: de relatie met de patiënt, verantwoording extern, verantwoording intern, omgaan met risico’s, verbeter- en veiligheidscultuur en omgaan met incidenten. Zo houden we voortdurend de vinger aan de pols. In 2019 is op alle dimensies vooruitgang geboekt, denk bijvoorbeeld aan de introductie van de Patiënt Ervarings Monitor (een nieuwe methode voor het meten van patiëntenfeedback), ziekenhuisbrede uitrol van ‘Samen Beslissen’ en ‘Overdracht aan het bed’, stopzetten van een aantal keurmerken (Ontregel de zorg), verbetering van auditsystemen en implementatie van een effectievere manier van incidenten bespreken. 4.5 Personeelswerving, -behoud & -ontwikkeling Het Maastricht UMC+ is met haar 6.246 medewerkers (4.674 fte) een grote werkgever in de regio Maastricht. Om de zorg nu en in de toekomst toegankelijk en beschikbaar te houden voor patiënten, is voldoende en goed opgeleid personeel een voorwaarde. In 2017 is het strategisch beleidsplan P&O 2017-2021 ontwikkeld (inclusief een plan van aanpak). Uitgangspunt voor het sociaal beleid zijn de strategie Gezond leven en het programma Beter door meer kennis. Met behulp van onderstaande thema’s geven we invulling aan het sociaal beleid en dragen we bij aan de strategie van het Maastricht UMC+: • de lerende Maastricht UMC+ organisatie (als basis) • de integere professional • gezond levensfasegericht personeelsbeleid • de coachende leider met oog voor resultaat • capaciteitsmanagement met oog voor heel de mens Belangrijke aandachtspunten in 2019 waren onder meer: Sociale veiligheid Peer Support is een voorbeeld van het bevorderen van sociale veiligheid. Getrainde vrijwilligers gaan (op verzoek) het gesprek aan met een collega die recent een aangrijpende gebeurtenis of traumatische ervaring heeft meegemaakt. Werkdruk Hiervoor is een externe partner aangetrokken. Een stafadviseur ARBO richt zich speciaal op psychosociale arbeidsbelasting. Andere investeringen in werkdrukvermindering zijn: het Plusteam, medical scribes (medische administratieve ondersteuning) of systemen (bijvoorbeeld Vitalslink). 4 Verantwoording beleid Jaardocument Maastricht UMC+ 2019 19


Bestuursverslag_MUMC_2019
To see the actual publication please follow the link above