Page 13

Bestuursverslag_MUMC_2019

3 Profiel van de organisatie 3.1 Kernactiviteiten Het Maastricht UMC+ heeft vier kerntaken: patiëntenzorg, onderwijs en opleiding, onderzoek en valorisatie (benutten van kennis voor maatschappelijke en economische doeleinden). Binnen de patiëntenzorg nemen, naast de reguliere regionale patiëntenzorg, de topklinische zorg, topreferente zorg en last resort-zorg een belangrijke plaats in. Bij alles wat we doen, streven we naar de hoogst mogelijke waarde voor patiënt en bevolking. 3.2 Missie en strategie We richten ons op gezondheidsherstel, gezondheidsbehoud en gezondheidsbevordering. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de gezondheid van onze patiënten én willen goede zorg voor de toekomst veilig stellen. Met heel ons hart werken wij aan onze missie: ‘verlening van de best mogelijke zorg en onderwijs en verbetering van de gezondheid in de regio door integratie van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs’. In 2019 hebben we onze koers verder aangescherpt en verdiept met meer nadruk op de vier pijlers Verbinden van Onderzoek, Onderwijs en Zorg, Onze Zorg van de Toekomst, Organisatieontwikkeling en Partner in Netwerken. De strategie van het Maastricht UMC+ is vastgelegd in ons strategiedocument Gezond Leven 2025. Verbinden van Onderzoek, Onderwijs en Zorg Met de Maastricht UMC+ Innovatiecirkel verbinden en integreren wij patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. De Maastricht UMC+ Innovatiecirkel geeft vooraf een goede indicatie welke innovaties kansrijk zijn en in hoeverre deze leiden tot betere gezondheid in de regio. Dit vergroot de impact van onderzoek en het aandeel topreferente zorg stijgt. De Innovatiecirkel is een krachtig instrument om samenwerking te verbeteren, strategisch te handelen en het Maastricht UMC+ te profileren. Hier vindt u een overzicht van onze innovatiecirkels Onze zorg van de toekomst We zetten in op transformatie van de gezondheidszorg met als doel de juiste zorg op de juiste plek te leveren en de zorg betaalbaar, toegankelijk en op lange termijn duurzaam te houden. In het programma ‘Onze zorg van de toekomst’ ontwikkelen we interdisciplinair en samen met patiënten zorgpaden (van huis tot thuis) met als doel de zorg te innoveren en de ervaring van onze patiënten te verbeteren. Organisatieontwikkeling Om de organisatiestructuur beter te laten aansluiten bij onze ambities, knelpunten aan te pakken en om te gaan met schaarste in mensen en middelen, hebben we in 2019 een nieuwe organisatiestructuur vastgesteld. De zorgpaden die patiënten doorlopen, zijn hierin leidend. In de nieuwe organisatiestructuur zijn er acht centra waarin de zorg voor specifieke patiëntengroepen is gebundeld op basis van logische samenhang. Daarnaast zijn expertise-eenheden, servicebedrijven en programma’s ingericht die faciliteiten, mensen en middelen leveren en de veranderingen in de organisatie ondersteunen. De eerste stappen in de organisatieontwikkeling zijn vanaf 2020 zichtbaar. 3 Profiel van de organisatie Jaardocument Maastricht UMC+ 2019 13


Bestuursverslag_MUMC_2019
To see the actual publication please follow the link above