Page 137

Proefschrift binnenwerk Manon Ernst_DEF.indd

C U R R I C U L U M   V I T A E     Curriculum  Vitae   Manon   Ernst   werd   op   14   juni   1982   geboren   in   Heerlen.   Zij   doorliep   het   lager   on-­‐ derwijs   op   basisschool   "De   Triangel"   te   Gulpen.   In   dezelfde   plaats   behaalde   zij   in   2000  haar  VWO  diploma  aan  het  Sophianum.       Aansluitend   begon   zij   haar   studie   Geneeskunde   aan   de   Universiteit   Maastricht,   waarbij   zij   buitenlandse   stages   liep   in   onder   andere   Thailand   en   Zuid-­‐Afrika.   In   2006  verrichte  zij  wetenschappelijk  onderzoek  naar  porfyrieën  in  het  laboratorium   van  de  afdeling  Dermatologie.  Het  artsexamen  werd  in  2006  behaald.     Vervolgens  werkte  zij  in  de  periode  2006-­‐2007  bij  Stichting  Revalidatie  Limburg  als   arts   assistent   op   de   afdelingen   Orthopedie   en   Chronische   pijn.   Daarna   ging   zij   in   2007  aan  de  slag  als  arts  Jeugdgezondheidszorg  bij  de  GGD  Zuid  Limburg.  De  voor-­‐ naamste  werkzaamheden  waren  het  uitvoeren  van  het  periodieke  onderzoek  van  5   jarigen  en  het  uitvoeren  van  risicozorg  van  kinderen  en  jeugdigen  met  onder  ande-­‐ re  deelname  in  zorgadviesteams  op  basisscholen  en  voortgezet  onderwijs.  In  2008   startte   zij   op   uitnodiging   van   de   Academische   Werkplaats   Limburg   (Prof.   Dr.   Ir.   M.W.J.   Jansen)   met   het   promotietraject   "Preventie   van   overgewicht   bij   kinderen",   bij  de  Universiteit  Maastricht  onder  leiding  van  Dr.  W.J.M.  Gerver.  Dit  resulteerde  in   dit  proefschrift  met  Prof.  Dr.  L.J.I.  Zimmermann  als  promotor  en  Dr.  W.J.M.  Gerver   en  Dr.  M.A.H.B.M.  van  der  Hoeven  als  co-­‐promotoren.       In  2011  besloot  Manon  zich  te  specialiseren  in  de  Dermatologie  en  Venereologie.  Zij   werd  aangenomen  voor  de  opleiding  tot  dermatoloog  in  het  Erasmus  MC  te  Rotter-­‐ dam  (Prof.  Dr.  H.A.M.  Neumann  en  Dr.  H.B.  Thio).  Gedurende  de  eerste  2  jaar  was  zij   werkzaam   in   het   Catharina   Ziekenhuis   te   Eindhoven   (Dr.   G.A.M.   Krekels).   In   2013   vervolgde  zij  haar  opleiding  tot  dermatoloog  in  het  Maastricht  Universitair  Medisch   Centrum  (Prof.  Dr.  P.M.  Steijlen).       135  


Proefschrift binnenwerk Manon Ernst_DEF.indd
To see the actual publication please follow the link above