Page 132

Proefschrift binnenwerk Manon Ernst_DEF.indd

  mijn   opleiding   tot   dermatoloog   vervolgde,   dit   promotieonderzoek   met   succes   kon   afronden.  Ik  ben  jullie  beiden  hiervoor  zeer  erkentelijk!     De   co-­‐auteurs   die   hebben   meegewerkt   aan   de   artikelen   in   dit   proefschrift   wil   ik   graag  bedanken  voor  hun  bijdrage.     Ook   wil   ik   mijn   dankbaarheid   uiten   aan   Susanne   Hanssen   die   vele   data   voor   mij   heeft  ingevoerd.  Dank  voor  je  inzet  en  hulp!     Mijn   oud   collega’s   van   de   GGD   Zuid   Limburg,   van   de   Academische   werkplaats   en   van   de   afdeling   Sociale   Geneeskunde   van   de   Universiteit   Maastricht   wil   ik   bedan-­‐ ken  voor  al  hun  interesse,  hulp  en  gezelligheid.     Mijn   huidige   dermatologie   collega’s   wil   ik   natuurlijk   ook   graag   noemen.   Ondanks   dat   ik   op   een   heel   ander   vakgebied   promoveer,   waren   jullie   altijd   erg   geïnteres-­‐ seerd  in  de  voortgang  van  mijn  onderzoek.  Merci  voor  jullie  begrip,  tips,  adviezen   en  uiteraard  alle  gezelligheid.  Door  de  fijne  sfeer  op  onze  afdeling  en  de  lol  die  we   samen  hebben  is  het  soms  erg  drukke  bestaan  van  AIOS  en  promovendus  heel  goed   vol  te  houden.     Lieve  vrienden,  jullie  wil  ik  super  graag  bedanken.    Jullie  zijn  altijd  geïnteresseerd   en   betrokken.   Jullie   zorgen   ervoor   dat   mijn   vrije   tijd   optimaal   wordt   gevuld   met   gezellige  avonden,  borrelen,  etentjes,  kroegentochten  en  legendarische  weekendjes.   Merci  voor  deze  geweldige  tijd  die  ik  altijd  samen  met  jullie  heb!!     Mijn  paranimfen,  Tessa  en  Janice,  wil  ik  in  het  bijzonder  bedanken.  Het  feit  dat  jullie   me  letterlijk  bijstaan  tijdens  een  van  de  spannendste  momenten  in  mijn  leven  vind   ik  heel  speciaal.  Jullie  zijn  twee  geweldige  vriendinnen  bij  wie  ik  altijd  terecht  kan   en  met  wie  ik  altijd  veel  lol  heb…  Hopelijk  hebben  we  samen  met  de  andere  Muffe   Veutsjes  nog  veel  gezellige  weekendjes  in  de  Ardennen  voor  de  boeg!     Lieve  familie,  merci  voor  jullie  interesse  en  gezellige  momenten!  Onze  familiedagen   in  het  Heuvelland  of  in  de  Ardennen  zijn  altijd  super  leuk!!  Yke  en  George,  jullie  wil   ik  natuurlijk  in  het  bijzonder  bedanken  voor  de  correcties  van  de  Engelse  teksten.       Mijn  schoonfamilie,  Tiny,  René,  Susanne  en  Bjorn,  bedankt  voor  jullie  steun,  begrip   en  gezelligheid.  Fijn  dat  wij  altijd  welkom  zijn  bij  jullie!  Lieve  Floor  en  Lotte,  jullie   wil  ik  speciaal  bedanken  voor  het  ontwerp  van  de  prachtige  kaft  en  decoratie  van   mijn  proefschrift!           130    


Proefschrift binnenwerk Manon Ernst_DEF.indd
To see the actual publication please follow the link above