Page 131

Proefschrift binnenwerk Manon Ernst_DEF.indd

D A N K W O O R D     Dankwoord   Eindelijk  is  het  zover,  het  is  gelukt!  In  2008  startte  ik  met  mijn  promotietraject  en   dat  resulteerde  in  dit  proefschrift.  Zonder  de  bijdrage  en  inzet  van  veel  mensen  was   dit  nooit  gelukt.  Graag  wil  ik  iedereen  bedanken  die  dit  proefschrift  mogelijk  heeft   gemaakt.     Ten  eerste  wil  ik  graag  mijn  co-­‐promotor,  Dr.  W.J.M.  Gerver  bedanken.  Beste  Willem   Jan,  jouw  expertise,  enthousiasme  en  steun  hebben  ervoor  gezorgd  dat  ik  dit  pro-­‐ motieonderzoek   met   succes   kon   afronden.   Je   was   altijd   beschikbaar   bij   vragen   of   voor  overleg.  Een  reactie  op  geschreven  stukken  was  er  altijd  snel.  Van  jouw  kriti-­‐ sche  blik  heb  ik  veel  geleerd.  Samen  met  Angèle  was  je  heel  betrokken  bij  het  on-­‐ derzoek.   Ook   zorgden   jullie   voor   veel   gezelligheid   als   ik   bij   jullie   op   de   kamer   zat   om  zaken  te  bespreken  of  om  stukken  te  schrijven.     Angèle,   bedankt   voor   jouw   goede   hulp   bij   analyses,   jouw   interesse   in   zowel   werk   gerelateerde  als  privé  zaken  en  natuurlijk  je  gastvrijheid.   Willem  Jan  en  Angèle,  zonder  jullie  was  het  afronden  van  dit  promotietraject  nooit   gelukt.  Bedankt  voor  jullie  vertrouwen  in  mij!     Prof.   Dr.   L.J.I.   Zimmermann,   mijn   promotor,   hartelijk   bedankt   voor   uw   hulp,   des-­‐ kundig  advies  en  de  belangrijke  aanvullingen  op  mijn  proefschrift.  Het  was  erg  fijn   dat   u   heel   toegankelijk   was   voor   overleg.   Merci   voor   de   mogelijkheid   om   op   uw   afdeling  onderzoek  te  doen.     Dr.  M.A.H.B.M.  van  der  Hoeven,  mijn  co-­‐promotor,  heel  veel  dank  voor  de  kritische   kijk  op  mijn  artikelen,  de  nuttige  tips  en  het  waardevolle  commentaar.     Natuurlijk  ook  veel  dank  aan  Prof.  Dr.  Ir.  M.W.J.  Jansen.  Beste  Maria,  dankzij  jou  kon   ik   destijds   vanuit   de   Academische   werkplaats   starten   met   dit   promotietraject.   Je   hebt  mij  alle  vrijheid  gegeven  dit  traject  af  te  ronden.  Bedankt  voor  jouw  enthousi-­‐ asme,  interesse  en  relevante  aanvullingen  op  mijn  artikelen.     Graag   wil   ik   de   leden   van   de   beoordelingscommissie,   Prof.   Dr.   J.H.A.   Bosma,   Prof.   Dr.  C.  Noordam,  Prof.  Dr.  M.S.  Westerterp-­‐Plantenga,  Prof.  Dr.  P.J.J.  Sauer  en  Prof.  Dr.   F.J.M.   Feron,   als   voorzitter,   bedanken   voor   het   beoordelen   van   mijn   proefschrift.   Bedankt  voor  jullie  inzet  en  tijd!     Ook  wil  ik  graag  Prof.  Dr.  H.A.M.  Neumann  en  Prof.  Dr.  P.M.  Steijlen,  mijn  professo-­‐ ren   in   de   Dermatologie,   heel   hartelijk   bedanken.   Prof.   Neumann,   toen   ik   door   u   werd  aangenomen  voor  de  opleiding  tot  dermatoloog  reageerde  u  direct  positief  op   mijn   promotietraject.   Dit   moest   ik   zeker   afronden!   Combineren   met   de   opleiding   Dermatologie   hoefde   geen   probleem   te   zijn.   Bedankt   dat   u   mij   deze   mogelijkheid   hebt   gegeven.   Prof.   Steijlen,   ook   u   stond   ervoor   open   dat   ik,   toen   ik   in   Maastricht     129  


Proefschrift binnenwerk Manon Ernst_DEF.indd
To see the actual publication please follow the link above