Page 127

Proefschrift binnenwerk Manon Ernst_DEF.indd

S U M M A R Y   /   S A M E N V A T T I N G     den  de  verwachte  data  van  de  PI  (PI  expected  /  PIe)  op  een  willekeurige  leeftijd  tot   de  leeftijd  van  1  jaar  berekend,  afhankelijk  van  de  uitgangspositie  van  het  kind  bij   geboorte.  Volgens  onze  hypothese  loopt  een  kind  het  risico  op  het  ontwikkelen  van   overgewicht  op  de  leeftijd  van  5  jaar  als  de  gemeten  PI  waarde  (PI  measured  /  PIm)   groter  is  dan  PIe  +  2SD.     Wij  vergeleken  het  predictiemodel  met  twee  andere  methoden  om  de  (ab)normale   groei  van  kinderen  vast  te  stellen;  de  gewicht  naar  lengte  groeicurve  en  de  PI  calcu-­‐ latie.  Het  bleek  dat  ons  predictiemodel  de  beste  voorspeller  is  voor  overgewicht  op   de  leeftijd  van  5  jaar.  Door  het  gebruik  van  dit  predictiemodel  zijn  wij  in  staat  het   groeipatroon  van  een  kind  te  schatten.  Indien  het  actuele  groeipatroon  van  het  kind   niet   in   het   verwachte   groeipatroon   past,   zijn   interventies   nodig   om   abnormale   groei   te   voorkomen.   Door   het   implementeren   van   het   predictiemodel   in   het   elek-­‐ tronische   kind   dossier,   kunnen   medewerkers   van   de   jeugdgezondheidszorg   dit   model   op   een   eenvoudige   manier   toepassen   om   overgewicht   op   jonge   leeftijd   te   voorkomen.  Overgewicht  moet  vooral  op  kinderleeftijd  voorkomen  worden,  omdat   overgewicht  en  obesitas  met  al  zijn  comorbiditeiten  een  van  de  grootste  problemen   zal   zijn   in   de   (psycho-­‐sociale   en   medische)   gezondheidszorg   en   de   daaruit   voort-­‐ vloeiende  kosten  in  de  toekomst.     In  het  zevende  hoofdstuk  wordt  er  stil  gestaan  bij  de  plaats  die  de  resultaten  uit  dit   proefschrift  innemen  binnen  de  al  bestaande  kennis  over  de  preventie  van  overge-­‐ wicht  op  kinderleeftijd.     125  


Proefschrift binnenwerk Manon Ernst_DEF.indd
To see the actual publication please follow the link above