Page 126

Proefschrift binnenwerk Manon Ernst_DEF.indd

  ling,  gemeten  door  de  Deuterium  TBW  methode,  nauwelijks  verandert  in  SGA  kin-­‐ deren.  De  gemiddelde  verandering  in  BMI  na  een  jaar  groeihormoonbehandeling  is   0.00   kg/m2.   De   gemiddelde   verandering   in   gewicht   naar   lengte   (SDS)   na   een   jaar   groeihormoonbehandeling  is  0,17  SDS.  Kennelijk  veranderen  BMI  en  gewicht  naar   lengte  van  SGA  kinderen  gedurende  het  eerste  jaar  van  groeihormoonbehandeling.   Dit   gebeurt   echter   alleen   in   relatieve   zin.   Toch   levert   groeihormoontherapie   een   bijdrage   aan   het   voorkomen   van   het   metabool   syndroom   in   SGA   kinderen,   omdat   het   resulteert   in   een   verschuiving   in   de   lichaamssamenstelling:   namelijk   een   toe-­‐ name  in  vetvrije  massa.     In  het  vijfde  hoofdstuk  beschrijven  wij  de  ontwikkeling  van  een  predictiemodel  voor   het  ontstaan  van  obesitas  op  kinderleeftijd.  Dit  model  is  gebaseerd  op  data  van  de   Nederlandse   longitudinale   groeistudie,   verzameld   in   1995-­‐1999   door   Gerver,   om   de  verandering  in  Ponderal  Index  (PI)  en  BMI  gedurende  de  eerste  vier  levensjaren   te  schatten.  Het  werd  duidelijk  dat  de  PI  gedurende  het  eerste  jaar  en  de  BMI  vanaf   de  leeftijd  van  1  jaar  voor  de  meeste  kinderen  veranderen.  Dit  fenomeen  kan  deels   worden   toegeschreven   aan   regressie   naar   het   gemiddelde.   Er   werd   een   predictie-­‐ model  ontwikkeld  om  het  groeipatroon  van  kinderen  te  in  kunnen  schatten.  Geba-­‐ seerd  op  individuele  groeipatronen  was  het  mogelijk  een  PI  of  BMI  na  een  bepaalde   groeiperiode   te   kunnen   voorspellen   op   basis   van   formules   die   de   ‘normale’   groei   van  een  kind  weergeven.  Indien  het  actuele  groeipatroon  van  een  individueel  kind   niet  past  in  het  verwachte  groeipatroon,  zijn  interventies  nodig  om  overgewicht  op   latere  leeftijd  te  voorkomen  en  hierbij  het  risico  op  het  metabool  syndroom  te  ver-­‐ minderen.  Vele  regionale  en  nationale  gezondheidsprogramma’s  zijn  erop  gefocust   de  incidentie  van  obesitas  te  verminderen.  Vele  van  de  programma’s  richten  zich  op   dieet-­‐   en   beweegadviezen.   Klaarblijkelijk   zijn   deze   programma’s   niet   effectief   ge-­‐ noeg.   Bovendien   worden   de   meeste   kinderen   aan   de   jeugdgezondheidszorgmede-­‐ werker  gepresenteerd  op  het  moment  dat  het  gewicht  al  buiten  de  normale  range   valt.  Als  overgewicht  of  obesitas  eenmaal  aanwezig  is  bij  kinderen,  is  het  erg  lastig   om   dit   probleem   op   te   lossen.   Daarom   creëerden   wij   een   predictiemodel   dat   de   neiging   om   overgewicht   te   ontwikkelen   op   kinderleeftijd   kan   detecteren   op   een   moment  dat  een  kind  nog  steeds  een  gezond  gewicht  heeft.  Dit  model  kan  gebruikt   worden   in   het   reguliere   preventieve   gezondheidszorgprogramma.   De   jeugdge-­‐ zondheidszorg   kan   dit   coördineren   om   op   jonge   leeftijd   te   detecteren   of   de   groei   van  een  kind  nog  steeds  binnen  de  verwachte  groeirange  valt.  Daarbij  kan  het  risico   om  overgewicht  te  ontwikkelen  vastgesteld  worden.     In  het  zesde  hoofdstuk  hebben  wij  het  predictiemodel  toegepast  op  een  groep  kin-­‐ deren   met   en   zonder   overgewicht   om   onze   hypothese   te   testen.   Hiervoor   werden   data   retrospectief   verzameld   uit   120   dossiers   van   kinderen,   geboren   in   2002,   die   overgewicht  op  de  leeftijd  van  5  jaar  ontwikkelden.  Als  controlegroep  werden  data   van   120   kinderen,   geboren   in   2002   in   dezelfde   regio,   verzameld   die   geen   overge-­‐ wicht  ontwikkelden  op  de  leeftijd  van  5  jaar.  Gebaseerd  op  longitudinale  data  wer-­‐ 124    


Proefschrift binnenwerk Manon Ernst_DEF.indd
To see the actual publication please follow the link above